Werken met Kabbalah betekent dus werken met de levensboom. Hoe beter we hem leren kennen, hoe meer kennis we verwerven op alle gebieden van het leven.

Het steeds verfijnder toetsen op de boom van onze emoties, motieven en handelingen, brengt ons steeds dichter bij onze vrije wil. Het brengt ons steeds dichter bij onze essentie en bij de diepere betekenis van ons bestaan.
 
Vanuit ons diepe bewustzijn zijn we steeds beter in staat ons te verhouden tot de grote vragen van het leven, we leren steeds beter in evenwicht te leven met het bestaan als totaliteit.